Avís LegalAvís legal

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que aquesta web és titularitat d'Arià Compte Arbat, (d'ara endavant “EL TITULAR”), amb CIF: 41557433K, amb domicili a Mas Rovira - Paratge Porqueres nº 49 (Porqueres - 17834); telèfon 618249800; correu electrònic [email protected].


PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EL TITULAR o a tercers que n'han autoritzat l'ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i promoció. EL TITULAR n'autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EL TITULAR, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i els perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel.lectual o industrial.


EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al vostre lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos al lloc web.


Les relacions comercials amb els clients es regeixen per les Condicions Generals que, si s'escau, estableixi EL TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.


CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi l'accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.